فایل های کلاس آموزشی از لینک های زیر قابل دانلود هستند...

مقدمه

جهت ها

عناصر پنج گا نه

یین و یانگ

درمانگرها

عدد کوا

سفره هفت سین