فنگ شویی خانه
فنگ شویی فلسفه و هنری باستانی است که متعلق به کشور چین است. از هزار سال سال پیش چینی‌ ها قوانین فنگ شویی را در خانه های خود پیاده سازی می ‌کردند
ادامه ی مطلب
عنصر تائوچی فنگشیویی
عنصر لوتوس
عنصر شمع
عنصر اسانس آراماتورا‌ب
عنصر انرژی
عنصرعود

ملیکا موُمنی هستم ...

مدرس فنگشویی،معماری انرژتیک
می‌توانم کمکت کنم خونه ای سرشار از عشق و ثروت داشته باشی

. محصولات جدید

انرژی های درون

انرژی در فنگ شویی به عنوان یک اصل اساسی و اصولی می باشد و پایه اصول اولیه آن انرژی می باشد که بر گرفته از طبیعت می باشد. هر پدیده‌ای در جهان ما ترکیبی از یک انرژی نامر‌‌ئي است که در همه ذرات وجود دارد و نفوذ می‌کند. این نیرو که انرژی حیاتی و کیهانی نیز خوانده می‌شود همه‌ جا به‌ طور مشهود و یا نامشهود وجود دارد. اگر نیاز مند جذب

  • انرژی ثروت
  • آرامش
  • سلامتی
  • بهبود روابط عاطفی
  • بهبود و ارتقای شغلی و درآمدی و…
فنگ شویی خانه

مدیریت انرژی ها در خانه

عناصری که برای مدیریت انرژی ها در خانه نیاز می باشد

ملیکا مومنی

استفاده از آیینه در خانه

ملیکا مومنی

نور طبیعی و هوای تازه

ملیکا مومنی

خانه خود را از شلوغی پاک کنید

ملیکا مومنی

به کاربردن نقاشی‌ های متعدد در خانه

ملیکا مومنی

از انباشته کردن لباس‌ ها

ملیکا مومنی

سرعت جریان انرژی را کاهش دهید

استفاده از آیینه در خانه
نور طبیعی و هوای تازه
خانه خود را از شلوغی پاک کنید
به کاربردن نقاشی‌ های متعدد در خانه
از انباشته کردن لباس‌ ها
سرعت جریان انرژی را کاهش دهید

ویدئو های آموزشی :

خواندنی های سایت :

پاکسازی محیطی

سایت آموزشی ملیکا مومنی ۱۴۰۱-۰۳-۲۵
0

بعد از رفع انباشتگی دومین مرحله در فنگشویی محیطی پاکسازی است که از اهمیت زیادی

بیشتر بدانید
اختصاصی

رفع انباشتگی محیطی

سایت آموزشی ملیکا مومنی ۱۴۰۱-۰۳-۲۵
0

همانطور که در مقاله پیش هم گفته شد انباشتگی به معنی درهم ریختگی و تلنبار

بیشتر بدانید
اختصاصی

رفع انباشتگی درونی

سایت آموزشی ملیکا مومنی ۱۴۰۱-۰۳-۲۵
0

اگر بخواهیم فنگشویی محیطی را مرحله بندی کنیم میتوان چهار مرحله اصلی برای آن نام

بیشتر بدانید
اختصاصی

یین ویانگ

سایت آموزشی ملیکا مومنی ۱۴۰۱-۰۳-۰۸
0

یین و یانگ شکل ساده‌ شده‌ای از مفهوم یگانگی متضادها است.از دیدگاه چینیان باستان، در

بیشتر بدانید
اختصاصی

انرژی چی

سایت آموزشی ملیکا مومنی ۱۴۰۱-۰۳-۰۸
0

فنگشویی تمام جهان هستی را ساخته شده از انرژی میداند.انرژی مدام دراطراف مادرجریان است که

بیشتر بدانید
اختصاصی

راه های سریع ارتباط با ما:

متن سربرگ خود را وارد کنید