فایل سابلیمینال ثروت از لینک زیر قابل دانلود است.

( یک فایل - صوتی - 3 ساعت)