ورک شاپ حضوری فنگشویی
همراه با آموزش نقشه برداری و نقشه کشی

ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر از طریق تماس با:

خانم مهندس نفر                09919944014

توضیحات ورک شاپ حضوری

توضیحات دانشجوی عزیزم راجع به کارآموزی و کارگاه نقشه کشی

نتایج دانشجویان عزیزم

دانشجویان کارگاه نقشه برداری و نقشه کشی اصفهان

دانشجویان کارگاه نقشه کشی و نقشه برداری تهران

مباحث کارگاه نقشه کشی و نقشه برداری