دریافت اطلاعات جهت صدور مدرک

لطفا شماره ای وارد کنید که پاسخگوی تماس باشد و در صورت لزوم بتواند پستچی را راهنمایی کند.
میزان رضایت خود از پشتیبانی دوره را اعلام نمایید.(Required)

اطلاعات پستی

لطفا اطلاعات پستی خواسته شده را تکمیل نمایید دانشجویان ساکن خارج از ایران با شماره 09050523886 درپیام رسان واتساپ در ارتباط باشند.(Required)
قوانین و اطلاعات(Required)
متن: اینجانب تایید میکنم که آدرس و اطلاعات خود را کامل و دقیق وارد کرده ام و در صورتی که به دلیل نقص اطلاعات یا نقص آدرس مدرک من مفقود یا مرجوع شود تمامی مسولیت و عواقب آن را متحمل خواهم شد