فنگ شویی خانه
فنگ شویی فلسفه و هنری باستانی است که متعلق به کشور چین است. از هزار سال سال پیش چینی‌ ها قوانین فنگ شویی را در خانه های خود پیاده سازی می ‌کردند
ادامه ی مطلب
عنصر تائوچی فنگشیویی
عنصر لوتوس
عنصر شمع
عنصر اسانس آراماتورا‌ب
عنصر انرژی
عنصرعود

ملیکا موُمنی هستم ...

مدرس فنگشویی،معماری انرژتیک
می‌توانم کمکت کنم خونه ای سرشار از عشق و ثروت داشته باشی

. دسته بندی محصولات جدید

. محصولات جدید

انرژی های درون

انرژی در فنگ شویی به عنوان یک اصل اساسی و اصولی می باشد و پایه اصول اولیه آن انرژی می باشد که بر گرفته از طبیعت می باشد. هر پدیده‌ای در جهان ما ترکیبی از یک انرژی نامر‌‌ئي است که در همه ذرات وجود دارد و نفوذ می‌کند. این نیرو که انرژی حیاتی و کیهانی نیز خوانده می‌شود همه‌ جا به‌ طور مشهود و یا نامشهود وجود دارد. اگر نیاز مند جذب

  • انرژی ثروت
  • آرامش
  • سلامتی
  • بهبود روابط عاطفی
  • بهبود و ارتقای شغلی و درآمدی و…

عناصری که برای مدیریت انرژی ها در خانه نیاز می باشد

ویدئو های آموزشی :

خواندنی های سایت :

راه های سریع ارتباط با ما:

متن سربرگ خود را وارد کنید